Puukaadot

Puun kaataminen suoritetaan aina turvallisinta tekniikkaa käyttäen. Vaihtoehtoja ovat esim. kaataminen kokonaisena, kiipeillen tai nostokoriautoa käyttäen. Näistä valitaan ympäristön ahtauden perusteella tehokkain puunkaatotapa katselmuksen yhteydessä. Kaupunkiympäristössä suurin osa puista joudutaan kaatamaan osissa tilanpuutteen vuoksi. Erilaisten puunkaatotapojen hinnoitteluun voi tutustua tästä.

Itse puun kaataminen on monesti vain yksi osa palvelustamme. Usein palveluun kuuluu myös oksien poisvienti, kannonjyrsintä jne. Erilaisten lisätöiden mahdollinen tarve kartoitetaan työmaakatselmuksen yhteydessä ja niistä voidaan antaa eritelty tarjous.

Hoitoleikkuut

Pihoissa ja puistoissa sijaitsevia puita kannattaa hoitoleikata jo puun varhaisesta taimivaiheesta lähtien. Näin pihapiireihin saadaan luotua kauniita ja turvallisia suurikokoisia puita, joita pystyy nykyään ihailemaan pääasiassa vain kaupunkien ja kartanoiden viheralueilla. Puiden hoitoleikkaaminen kaupunkiympäristössä on usein haastavaa työtä. Usein joudutaan miettimään liikenteen ja ympäröivän infrastruktuurin aiheuttamia haasteita. Varttuneet puut saattavat aiheuttaa vaarallisia tilanteita esimerkiksi lahouden takia. Silti niitä ei kannata aina poistaa, koska ne ovat tärkeä osa maisemaa.

Nykypäivänä puistopuiden kasvattaminen pihapiireihin on yleistymässä, koska asukkaat vaativat enemmän asuinympäristöltään. Kuitenkin usein asukkailla ei ole riittävää tietämystä puiden hoitoleikkauksista ja niiden vaikutuksista puiden elinkaareen. Meiltä saat helposti ammattilaisen paikalle!

Hedelmä- ja koristepuut kannattaa leikata vuosittain ja leikkuissa on useampi oikea lähestymistapa. Puut voidaan leikata tuottamaan hedelmää tai parantamaan maisemaa. Hedelmän ja kukan kokoon pystytään vaikuttamaan oikealla leikkuulla ja hoitotoimenpiteillä. Hedelmä- ja koristepuissa vuodenaika hoitotoimenpiteille näyttelee suurta roolia.

Nuorten (3-20v) puiden hoitoleikkuut ovat yleensä helppoja toteuttaa, koska nuoret puut saa leikattua maasta käsin. Tämän vuoksi leikkuutyö on myös puukohtaisesti paljon edullisempaa kuin varttuneiden puiden leikkuu.

Keski-ikäiset (20-50 vuotiaat) puut vaativat vähäistä leikkuuta ja valvontaa jos niitä on leikattu aiemmin ammattilaisen toimesta. Tämän ikäiset puut ovat usein kriittisessä vaiheessa kehityksessä jos niiden hoitoa on laiminlyöty.

Varttuneet puut ovat usein kaikkein haastavimpia kohteita

Arboristi on ammattilainen, joka on kouluttautunut puun biologiaan ja anatomiaan siinä määrin että pystyy ammattitaitoiseti suunnittelemaan puun elinkaarta ja toteuttamaan tarvittavat leikkuut vastaamaan asiakkaan toiveita mahdollisimman hyvin. Arboristin työ on usein kiipeillen suoritettavaa työskentelyä.

Hortonomi on ammattilainen joka on saanut koulutuksen maisema- ja viheraluesuunnitteluun, viheraluerakentamiseen sekä maiseman ja viheralueiden hoitoon.

Metsuri, on ammattilainen, joka työskentelee metsänhoidollisissa tehtävissä ja hakkuutehtävissä.

Kannonjyrsintä

Kaadetun puun kanto voi olla pitkäaikainen riesa, sillä varsinkin isomman puun kanto lahoaa erittäin hitaasti. Kotikonstein kannon poistamista kokeilleet tietävät sen olevan todella työlästä. Kannonjyrsintä on pihapuiden kantojen kohdalla monesti paras vaihtoehto. Jyrsin ei tuhoa nurmikkoa, mahtuu haastaviinkin paikkoihin ja jyrsintäjätteen voi käyttää uudestaan puutarhassa.

Kantojyrsin jyrsii kannon hienoksi puuhakkeeksi, joka ei ole ongelmajätettä, toisin kuin kaivinkoneella ylösnostetut kannot. Jyrsityn kannon kohdalle jää vain haketta ja kuoppa kannon tilalle. Tarvittaessa voimme viedä jyrsintäjätteen pois ja tilalle voidaan myös tuoda uutta multaa. Siihen voidaan tarvittaessa istuttaa uutta nurmikkoa tai tuoda suoraan vaikka siirtonurmea.

Kantojyrsimemme mahdollistavat jyrsinnän haastavissakin paikoissa. Järeämpi koneemme jyrsii nopeasti ja tehokkaasti isonkin kannon. Pienempi koneemme taas mahdollistaa pääsyn paikkoihin, joihin isolla koneella ei ole asiaa. Näin ollen pystymme tarjoamaan kilpailukykyistä palvelua isommissa urakoissa ja samalla toteuttamaan myös haastavat jyrsinnät.

Kaikki yli kolmen kannon jyrsinnät tehdään urakkahinnoin. Kysy ilmaista tarjousta kantojesi jyrsinnästä!

Risujen hävitys

Risut kannattaa usein hävittää heti kaatotöiden yhteydessä. Näin piha pysyy koko ajan siistinä eikä sekasortoa pääse syntymään. Tämä pätee varsinkin useamman puun kaatotyömailla.

Risut voidaan hävittää joko hakettamalla, siirtolavalla tai risurekalla. Näistä valitaan katselmuksen yhteydessä pihaanne sopivin kalusto. Hävityshintaan vaikuttavat eniten risujen määrä ja se kuinka paljon niitä joudutaan siirtelemään.

Jos kaadettavilta puilta on pitkä etäisyys ajoväylille, voidaan aluksi vain kaataa ja pätkiä puut. Asiakkaat voivat itse siirtää risut sovittuun paikkaan, josta ne noudetaan sitten risurekalla. Tämä vaihtoehto säästää kaatajien työtunteja ja on siitä syystä edullisempi.

Voitte myös tilata meiltä risujen hävityspalvelun viemään esimerkiksi talkoista syntyneet risut pois tontilta.

Runkojen hävitys

Pihapuita kaadettaessa runkojen hävitys on lähes aina kulu. Pihapuista tulee harvoin niin paljon hyvää puuta että se riittäisi kattamaan kuljetuskuluja. Tästä syystä runkoja kannattaa tarjota vaikka naapureille ennemmin kuin maksaa meille niiden poisviennistä.

Meidän kauttamme saat helposti hävitettyä puutavaran kustannustehokkaalla tavalla. Jätemaksuja risuihin tai puutavaraan ei tule, ellei seassa ole maata tai muuta roskaa.

Polttopuumittaan sahaus

Kaadetun puun polttopuumittaan sahaaminen voi olla kotimoottorisahalla todella työlästä, varsinkin jos kyseessä on paksu runko. Meillä on isot ammattilaisten moottorisahat, joilla työ hoituu tehokkaasti puunkaadon yhteydessä. Yleinen polttopuumitta on 30-35cm, mutta puut voidaan sopimuksen mukaan sahata mihin mittaan tahansa.

Tonttihakkuut

Tonttihakkuu voidaan suorittaa joko metsurintöinä tai metsäkoneita käyttämällä. Työ tehdään aina tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Käytettävissä on myös mm. kaivinkone, metsätraktori ja suurtaloushakkuri. Puutavaran hävitys ja puukauppa onnistuu meidän kauttamme. Tarvittaessa voimme nostaa ja hävittää myös puiden kannot.

Meiltä voit pyytää konsultointiapua jo ennen kuin alat edes suunnittelemaan varsinaista hakkuuta.

Raivaus, harvennus ja maisemointi

Haastavien pihapuun kaatojen lisäksi teemme myös perinteisempiä metsurintöitä. Oli kyseessä sitten mökin metsittyneen mökkirannan maisemointi tai vaikka yrityskiinteistön parkkialueen siistintä, meiltä löytyy teille sopiva ratkaisu. Teemme myös isompia raivaustöitä esim. sähköyhtiöiden kiinteistöjen hoitoon liittyen. Yhteistyökumppaniemme kautta pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaista palvelua aina maisema-arkkitehdin palveluista lähtien.

Puiden kuntokartoitukset

Rakennetussa ympäristössä puut ovat monesti kovilla. Puut voivat hoidettuina olla pihapiirin kohokohtia, ja taas huonokuntoisina suorastaan vaarallisia. Arboristi eli puunhoitaja on koulutettu työskentelemään puiden parissa nimenomaan tässä ympäristössä. Ammattilaisen ennakoinnilla voidaan minimoida vahingot puille tai niiden ympäristölle.

Kohteen puuston arvioinnissa arboristi käy läpi puiden yleiskunnon ja kasvuympäristön. Tämän lisäksi tutkitaan mahdolliset lahovauriot, rakenteelliset ongelmat ja ulkoiset vahingot. Kattavan silmämääräisen arvion apuna käytetään tarvittaessa Picus-ultraääniaitetta, jolla määritetään puun turvallisuus, esim. etsitään lahoa tai halkeamia ym. poikkeamia mitä muilla välineillä ei havaita.

Kuntoarvioon on kirjattu havaintomme ja toimenpidesuositukset puukohtaisesti. Mukaan voidaan liittää kartta, valokuvia ja mittaustulokset. Toimitamme selkeän ja helppoluikuisen raportin asiakkaan tarpeiden mukaisesti.